Hvis du ikke kan se noe som helst på denne siden bruker du antagligvis en annen nettleser enn Internet Explorer. Ingen andre nettlesere enn IE er for tiden støttet.

Hvis du bruker Internet Explorer men bare får opp en blå skjerm er kameraet mest sannsynlig avslått. Rakkestadhallen bestemmer når kameraet skal være av og på. Blå skjerm indikerer at det ikke er aktivitet i hallen.